Průmyslová lepidla a technické spreje

    ÚVODNI STRANA       AKČNÍ NABÍDKA       DOKUMENTY       CENÍK PRODUKTŮ       CENA DOPRAVY       KONTAKTY
 PŘEHLED PRODUKTŮ

KATEGORIE LEPIDLA
SIPKA VTEŘINOVÁ LEPIDLA
SIPKA ANAEROBNÍ LEPIDLA
SIPKA STRUKTURÁLNÍ LEPIDLA
SIPKA UV LEPIDLA
SIPKA DISPERZNÍ LEPIDLA
SIPKA LEPIDLA V ROLI
SIPKA MONTÁŽNÍ LEPIDLA A    TMELY
SIPKA DOPLŇKY K LEPIDLŮM
PRŮMYSLOVÁ CHEMIE
spreje ČISTIČE - ODMAŠŤOVAČE
čistič ČISTIČE V KANYSTRECH
spreje MAZIVA - LUBRIKANTY
spreje POVRCHOVÁ ÚPRAVA
spreje ZNAČKOVACÍ SPREJE
sprejePOMOCNÉ TECH. SPREJE
spreje HYGIENA
SIPKA LEŠTÍCÍ PASTY
SIPKA CENÍK PRODUKTŮ


   Nenašli jste, co jste hledali?
   Napište nám,, nebo
   volejte +420 603 262 427
   Rádi Vám poradíme.
A-KOMERCE s.r.o.
info@adhesive.cz
www.adhesive.cz
www.technickachemie.cz
info@technickachemie.cz
V.O.P.
Mapa webu

Dodáváme lepidla a chemii značek : OPN CHEMIE, WEISS CHEMIE, ALPA, SONLOK, PARTITE, INDULONA, PARLITE, PARBOND, PATTEX, LOCTITE, EUROLOCK, NOVATO, PARFIX, NICRO, PATEX, Produkty firmy A-komerce - ideální řešení pro opravy a údržbu ve strojírenství Průmyslová chemie a spreje silikonové, multifunkční, chemické kotvy, Lepidla anaerobní, kyanoakrylátová, sekundová, vteřinová lepidla, UV a konstrukční lepidla pro těsnění potrubí a hadic. Vysoce leštící pasty bez abraziv - PEEK Jištění závitů šroubů, lepidla metakrylátová, epoxidová, silikonová, lepidla na ložiska a příruby anaeroby tmely sleva levně, oboustranné lepící pásky v roli.
H Midi soubory - download pro hudebníky
  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.adhesive.cz a www.technickachemie.cz

Prodávající:
www.technickachemie.cz

A-KOMERCE s.r.o.
Huštěnovská 341
686 03 Staré Město
IČO: 28343328
DIČ: CZ28343328

PROVOZOVNA:
Pekařská 792
686 04 Kunovice

e-mail: info@adhesive.cz
e-mail: info@technickachemie.cz
telefon: +420 603 262 427

Kupující:
Fyzická, nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky, nebo zboží z od společnosti A-KOMERCE s.r.o.
Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Zboží je objednáváno prostřednictvím formuláře. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou a za závaznou. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací číslo a nikoli doprovodný text objednávky.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.

2.1 Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2.2 Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

2.3 Cena
Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží bez DPH). Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Uvedené ceny jsou bez poštovného a balného.

2.4 Minimální objednatelné množství
Prodej je možný pouze po celých balení. (Vteřinová lepidla 18 ks, Anaerobní lepidla 12ks, spreje 12 ks...)

3. Dodací podmínky
Objednávky z internetového obchodu adhesive.cz jsou realizovány pouze v České republice. Možnost zaslání do zahraničí pouze po dohodě.

3.1 Termín dodání zboží
Zboží bude doručeno objednavateli obvykle do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky, je-li zboží skladem. Zboží lze také vyzvednout na provozovně firmy A-KOMERCE s.r.o. Pekařská 792, Kunovice, 6860 4. V případě objednání zboží, které není na skladě a je běžně dostupné u výrobce, bude termín dodání obvykle do 15 pracovních dní. U speciálního zboží bude termín dohodnut s kupujícím.

3.2 Dopravce
Kupující má možnost zvolit si doručení zboží:
a) Doporučená zásilka České pošty a.s.
b) Balík do ruky/balík na poštu u České pošty a.s.
c) Přepravní službu DPD (kusové zásilky do 35 Kg),
d) Přepravní službu FOFR (paletové zásilky),
e) Osobní odběr v provozovně firmy A-KOMERCE s.r.o - Pekařská 792, Kunovice, pouze po emailové, nebo telefonické domluvě.
f) Přepravní služba ZÁSILKOVNA (kusové zásilky do 5kg)

3.3 Cena za dopravu
U objednávek se uplatňuje jednotné poštovné ve výši:

0,- Kč vyzvednutí na provozovně (KUNOVICE)

70,- Kč malé zásilky u přepravní společnosti ZÁSILKOVNA,

100,- Kč malé zásilky u přepravní společnosti DPD,
+25,- Kč DOBÍRKA u malé zásilky u přepravní společnosti DPD,

150,- Kč větší zásilky u přepravní společnosti DPD,
+25,- Kč DOBÍRKA u větší zásilky u přepravní společnosti DPD,

70,- Kč malé zásilky u doporučené zásilky malých rozměrů u České pošty,
+45,- Kč DOBÍRKA u doporučené zásilky malých rozměrů u České pošty,

150,- Kč balík na poštu u České pošty,
+45,- Kč DOBÍRKA u balíku na poštu u České pošty,

200,- Kč balík do ruky u České pošty,
+45,- Kč DOBÍRKA u balíku do ruky u České pošty,

cca 1500 - 2500,- Kč u paletových zásilek dle váhy zásilky a nebezpečnosti obsahu (ADR)

balné hradí dodavatel v plné výši. Ceny dopravy jsou bez DPH.

3.4 Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. Způsob úhrady
Úhrada probíhá na dobírku (na fakturu pouze ověřeným odběratelům), krom osobního vyzvednutí, kde je platba při odebrání zboží a u možnosti a) zaslání doporučenou zásilkou České pošty, kde je podmínka zaplacení předem na účet dodavatele.
U zbylých variant kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při převzetí zboží. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu info@adhesive.cz, nebo telefonem na číslo +420 603 262 427 nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu provozovny (KUNOVICE). Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.

6. Jiná ustanovení
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

7. Ochrana osobních údajů
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

8. Reklamace
8.1 Kupující
Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího.
Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

8.2 Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

8.3 Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení obalu zboží nebo uzávěrů nebo při použití zboží.

eshop A-KOMERCE s.r.o. - PRŮMYSLOVÁ TECHNICKÁ CHEMIE (maziva, čističe a technická chemie v aerosolovém balení, kyanoakrylátová vteřinová lepidla - anaerboní zajišťovací i těsnící lepidla - průmyslové spreje, silikonový olej, lepící pásky, leštící pasta na nerez, stojní čističe.. technickachemie.cz